טפסים להורדה

1. טופס תביעה לקבלת מענק לחייל משוחרר

http://www.maof-hotels.co.il.smsite.net/uploads/משיכת%20כספי%20פקדון.pdf

 

2. טופס משיכת כספי הפקדון

http://www.maof-hotels.co.il.smsite.net/uploads/תביעה%20לקבלת%20מענק.pdf