טיפים למועדפת

 

חייל משוחרר מטעמי בריאות מוגדר כחייל משוחרר לכל דבר, גם אם לא השלים 3 שנות שירות, ולכן אתה יכול להיות זכאי למענק.

 

העבודה חייבת להיות במשרה מלאה, על פי הנהוג במקום העבודה.

 

גם אם עבד/ה 150 ימי עבודה, אך לא השלים/ה  שישה חודשים מלאים כנדרש על-פי החוק. לא ניתן לשלם את המענק.  אם יושלמו שישה חודשים ניתן יהיה לשלם את המענק.

 

כיצד מגישים תביעה לקבלת המענק-

יש למלא טופס תביעה (מצורפים טפסים) לתשלום מענק לחייל משוחרר שעובד ב"עבודה מועדפת/נדרשת" לדאוג למילוי אישור המעביד על עבודה בשכר (עמ' 3 בטופס התביעה), ולצרף אישור מהצבא המעיד על תקופת השירות הצבאי. את התביעה והמסמכים  אפשר לשלוח לכל אחד מסניפי הביטוח הלאומי.

 

ניתן להשלים את התקופה (6 חודשים מלאים) בתוך שנתיים מיום השחרור משירות חובה.

 

 

מומלץ מאד לבדוק, בסניף הביטוח הלאומי, הקרוב למקום המגורים, לפני תחילת העבודה, אם אכן העבודה היא נדרשת. גם אם "הובטח" על ידי המעסיק שאכן זוהי "עבודה מועדפת".

 

מאבטחים, שומרים ועובדי ניקיון נחשבים כעובדים בעבודה נדרשת, רק אם עבדו במקומות הבאים: אתרי בנייה, מפעלי תעשייה, תחנות דלק, אתרים לגידולים חקלאיים, בתי אריזה ובתי מלון.