הגב האיתן של קבוצת מעוף

הגב האיתן של קבוצת מעוף

מעוף מלונאות נתמכת ע"י המשאבים המצויים בקבוצת מעוף, כח אדם מקצועי גדול, הכולל מחלקה משפטית, מחלקת הנהלת חשבונות, מחלקת מחשבים, לוגיסטיקה, מחלקת מרקום ועוד.