מעסיקים

מידע כללי

רשתות בתי המלון הישראליות והבינלאומיות, בתי המלון ומלונות הבוטיק, לקוחות מעוף מלונאות, נהנים מהיותה חלק ממשפחת מעוף – המשאב האנושי, קבוצת חברות המתמחה במשאב האנושי על כל היבטיו השונים, גיוס,...

המשך

הגב האיתן של קבוצת מעוף

מעוף מלונאות נתמכת ע"י המשאבים המצויים בקבוצת מעוף, כח אדם מקצועי גדול, הכולל מחלקה משפטית, מחלקת הנהלת חשבונות, מחלקת מחשבים, לוגיסטיקה, מחלקת מרקום ועוד. גיוס - ל מעוף מלונאות&n...

המשך